Ken Griffey Seattle

Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT

Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT
Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT

Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT    Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT

Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT.


Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT    Ken Griffey Jr. Seattle Mariners 1995 Topps Opening Day Insert SP #3 PSA 9 MINT